Werkwijze

1. Aanmelding

Dit kan telefonisch, via e-mail of via het contactformulier hier op de website. Zo krijg ik een eerste zicht op de hulpvraag. Vervolgens leg ik uit hoe ik te werk ga. Hebben we beiden een goed gevoel na dit gesprek, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dat kan bij jullie thuis of bij mij afhankelijk van het gekozen tijdstip.

2. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we uitgebreider kennis met elkaar. We gaan dieper in op de zorgvragen van je kind of van jullie als ouder. Ik stel heel wat vragen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen. Het intakegesprek gebeurt normaal enkel met de ouders. In een volgend gesprek, na de intake maak ik pas zelf uitgebreid kennis met je kind als er verder wordt gegaan. Jongeren vanaf 16 jaar mogen mits goedkeuring van ouders dit gesprek ook zonder ouders doen.

3. Coaching

Na de intake ga ik met je kind aan de slag.

Ik vind het heel belangrijk om tijd en ruimte te maken voor het vertrouwen tussen mij en het kind. Daarom zullen de eerste sessies vooral in het teken staan van kennismaking, verbondenheid en het aftoetsen van thema's die bij het kind of de jongere zelf spelen. Hierdoor zal het hele coachingstraject meer kans hebben op slagen.

Weet wel dat er geen pasklaar antwoord is op alle vragen, iedereen is anders, elke situatie is anders, elk traject is anders. Verwacht dus geen kant en klare antwoorden, maar wel iemand die met jou of jouw kind procesmatig op zoek gaat naar handvatten, tips en hulpmiddelen.

Dit vraagt om een individuele benadering, een op maat gemaakt persoonlijk plan met jouw kind als het middelpunt hiervan. De manier van begeleiding wordt aangepast aan wat jij nodig hebt, geen mens is immers hetzelfde.


Ik werk graag oplossingsgericht d.w.z.dat de focus ligt op de gewenste situatie in plaats van het probleem. Dit wil niet zeggen dat problemen, beperkingen of moeilijkheden genegeerd worden! We kijken samen naar reeds behaalde successen, kwaliteiten en talenten en hoe we die kunnen inzetten om vanuit eigen kracht zelf problemen op te lossen.

De sessie duurt ongeveer 50 minuten. De laatste 10 min. gebruik ik eventueel voor een korte terugkoppeling naar de ouders.

4. Evaluatiegesprek

Dit gesprek gebeurt met de ouders. Dit kan na een paar sessies plaatsvinden. Ook kunnen er meerdere evaluatiegesprekken gebeuren. Hierbij bespreken we de evolutie van je kind, opmerkingen of veranderingen, ... Indien de gewenste doelen zijn behaald, ronden we af en bekijken we wat nog eventueel nodig is voor de toekomst.

Locatie

Op verplaatsing of bij mij thuis