Wie ben ik

Mijn naam is Kathleen Rul, ik ben gehuwd en trotse mama van 4 prachtige dochters. Mijn hart voor kinderen is enorm groot. Ik word intens gelukkig als ik kinderen iets kan bijleren, kan doen stralen en laat groeien. Mijn eerste professionele ervaring met kinderen deed ik op als leerkracht in het gewoon lager onderwijs. Toen al wekten kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften mijn interesse. De ervaring binnen het gezin met allerhande diagnoses o.a. dyscalculie, DCD, MCDD en autisme, vormde de drijfveer om mij hierin verder te specialiseren en te professionaliseren. Ik schoolde me bij tot auticoach en vervolgens tot kinder- en jongerencoach. Ik ging aan de slag bij het ondersteuningsnetwerk en vervolgens in het buitengewoon lager onderwijs. Zo kreeg ik nog een breder zicht op autisme en leerproblemen en hun context. Als mama van 'bijzondere' kinderen weet en besef ik enerzijds zeker hoe zwaar en intensief het pad kan zijn door de vele beproevingen die we moeten doorstaan, maar anderzijds ervaar ik ook hele mooie en waardevolle momenten om te koesteren. Ik heb in elk geval er door geleerd teleurstellingen en problemen als kansen of als een uitdaging te zien en vooral om ermee positief aan de slag te gaan. Mijn opgebouwde kennis, mijn werkervaringen en mijn persoonlijke ervaringen met de zorgcentra en hulpverleners van de eigen kinderen, vormen het fundament voor de start van 'Puzzelsterren'. 

Buiten de professionele activiteiten en de zorg voor het gezin, draag ik zelfzorg ook hoog in het vaandel. Ik probeer tussendoor nog af te spreken met familie, vrienden en vriendinnen, ga ik naar de fanfare, waar ik het instrument cornet bespeel, lees ik veel en kan ook heel hard van onze kleine of grote gezinsreizen genieten en doe ik 2X per week aan sport. Zo vind ik energie om er dagelijks tegenaan te gaan.


Diploma's:

  • Kinder- en jongerencoach
  • Postgraduaat autismespectrumstoornissen
  • Bachelor leerkracht lager onderwijs
  • Bachelor communicatiemanagement

Bijkomende opleidingen, workshops en cursussen:

  • Basiscursus Sherborne
  • Een loopbaan met zorgenkinderen
  • Licentieworkshop Coachee-spel en Schatgravers
  • Bij Autisme Centraal: de praktijkmodule, Autisme en vrije tijd, Autisme en vriendschap, Wat als hij door het lint gaat, Angst en dwang, Autisme: feiten en fabels, Straffen en belonen, Omgaan met eigen emoties en die van een ander, introductie oplossingsgericht werken, omgaan met probleemgedrag, schoolwerk en autisme, de startende auticoach, autismevriendelijke werken vanuit de positieve psychologie, Wat na de diagnose?, Autisme en sociale vaardigheden