Ondersteuning leerproblemen

  • voor lagere schoolkinderen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs

Merk je dat je kind het moeilijk heeft met bepaalde leerstof?
Is het huiswerk een dagelijkse strijd?
Zijn de resultaten plots lager en daalt de motivatie voor school?
Heeft je kind door een bepaalde reden een leerachterstand opgebouwd?

Als je deze problemen ervaart, kan het nuttig zijn om bijles of huiswerkbegeleiding op te starten. Met wat extra uitleg en begeleiding geraakt je kind vast terug op weg.

Wat kan ik bieden?

  • persoonlijke begeleiding als professionele leerkracht
  • extra hulp bij moeilijke leerstof
  • aandacht voor eventuele leerstoornissen
  • wegwerken van achterstanden door bijvoorbeeld ziekte
  • hulp bij planning en organisatie
  • enthousiasmeren voor het leren